ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

 

Το πιο μεγάλο και διαρκές ενδιαφέρον μου είναι για την Αγιογραφία

 
   
 

Εργάζομαι με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν μαθητής του Φ. Κόντογλου, από 10 χρονών. Λεπτομέρειες για την δουλειά μας βρίσκονται στο cite: