ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


 

 

Το πιο μεγάλο και διαρκές ενδιαφέρον μου είναι για την Αγιογραφία

 

 

 

 

Εργαζόμουν με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν μαθητής του Φ. Κόντογλου, από 10 χρονών. Λεπτομέρειες για την δουλειά μας βρίσκονται στην ιστοσελίδα:

 

www.iconography.gr