ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ


 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Αριθμητική Επίλυση Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων κυρίως σε προβλήματα που εμφανίζονται στη Μηχανική Ρευστών

Αεροδυναμική – Μαγνητικά Βιομαγνητικά Ρευστά

 

Εξειδίκευση στις Φασματικές Μεθόδους και Μεθόδους Πεπερασμένων Διαφορών.

 

Google Scholar ΕΔΩ