ΚΡΙΣΕΙΣ


 

 

1.

Κριτής (reviewer) εργασιών στην διεθνή βάση δεδομένων MathSciNet της American Mathematical Society, Reviewer number: 45722.

2.

Κριτής προτάσεων «Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών – Β-κύκλος 2019 Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.  

3.

Αξιολoγητής Ερευνητικών Προτάσεων «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» ΕΔΒΜ34, ΕΣΠΑ 2014-2020

 

4.

Κριτής σε πάνω από 70 εργασίες στα παρακάτω διεθνή περιοδικά με κριτές:

1.        Acta Mechanica

2.        Advances in Difference Equations

3.        AIP Advances

4.        American Journal of Computational and Applied Mathematics

5.        Biomechanics and Modeling in Mechanobiology

6.        Canadian Journal of Physics

7.        Cardiovascular Engineering and Technology

8.        Chemical Engineering Communications

9.        Communications in Numerical Methods in Engineering

10.     Computers \& Fluids

11.     Computer Methods and Programs in Biomedicine

12.     Dynamics of Continuous, Discrete & Impulsive Systems, Series B

13.     Entropy

14.     Heat and Mass Transfer of the Latin American Applied Research

15.     Heliyon

16.     Indian Journal of Pure and Applied Mathematics

17.     International Journal for Computational Methods in Engineering Science & Mechanics

18.     International Journal for Multiscale Computational Engineering

19.     International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering

20.     International Journal for Numerical Methods in Heat and Fluid Flow

21.     International Journal of Applied Mechanics

22.     International Journal of Applied and Computational Mathematics (IACM)

23.     International Journal of Computational Fluid Dynamics

24.     International Journal of Heat and Fluid Flow

25.     International Journal of Heat and Mass Transfer

26.     International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences

27.     International Journal of Mechanical Sciences

28.     International Journal of Thermal Sciences

29.     Iranian Journal of Science and Technology Transactions of Mechanical Engineering

30.     Journal of Computational and Applied Mathematics

31.     Journal of Fluid Mechanics

32.     Journal of Heat Transfer (ASME)

33.     Journal of Mathematical Analysis and Applications

34.     Journal of Magnetism and Magnetic Materials

35.     Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics

36.     Korea Australia Rheology Journa}

37.     Mathematics (mdpi journal)

38.     MECCANICA

39.     Nature

40.     Nonlinear Analysis Series A: Theory, methods & Applications

41.     Nonlinear Analysis: Modelling and Control (LANA)

42.     Polish Journal of Chemical Technology

43.     Physica A

44.     Physics of Fluids

45.     Physics Letters A

46.     Symmetry

47.     The European Physical Journal