ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


 

 

1

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μ.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Ακάδ. έτη 2013-2015)

2

Διευθυντής Τομέα Μηχανολογίας Τμήματος Μ.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (Ακαδ. έτος 2012--2013)

3

Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Μηχανικής και Γεωργικής Μηχανολογίας Τμήματος} Μ.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (Ακάδ. έτος 2011--2012)

4

Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Μ.Υ.Π. (απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος 07/12/2010, ακάδ. έτη 2010--2013).

5

Εκτελών Χρέη Υπευθύνου Τομέα Πιστοποίησης του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) (08/05/2008--30/06/2009 και 20/05/2011-31/12/2014).

6

Πιστοποιημένος εσωτερικός επιθεωρητής} συστημάτων ISO 9001:2008 (Quality Management Systems) από τον ΕΛΟΤ. Εσωτερικός Επιθεωρητής του συστήματος ISO 9001:2008 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Γραφείο Αποδοτικότητας και Ποιότητας 2012-2014).

7

Πιστοποιημένος εξωτερικός επιθεωρητής συστημάτων ISO 27001:2013 (Information Security Management Systems) από την TUV, IRCA No. 17242. Εσωτερικός Επιθεωρητής του συστήματος ISO 27001:2013 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Γραφείο Αποδοτικότητας και Ποιότητας 2014).