ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ -ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


 

 

 

1.

Διατελών Πρόεδρος στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα Ακάδ. έτη 2019-2021.

2.

Εκπρόσωπος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος στον ΕΛΚΕ (Ακάδ. έτη 2017-2019).

3.

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στον ΕΛΚΕ (Ακάδ. έτη 2019-).

4.

Μέλος της ΟΜ.Ε.Α. του τμήματος (Ακαδ. Έτη 2016-2021). Απόφαση Συνέλευσης Νο12/15.12.2016 Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ και Νο14/2019 Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

5.

Μέλος της επιτροπής προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Απόφαση Συνέλευσης Νο2/2019 Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

6.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ρευστομηχανικής (Ακαδ. Έτη 2015-2020). Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Νο9/08.09.2015 θέμα 8.

7.

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μ.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος (Ακάδ. έτη 2013-2015).

8.

Διευθυντής Τομέα Μηχανολογίας Τμήματος Μ.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (Ακαδ. έτος 2012-2013).

9.

Αναπληρωτής Διευθυντής Τομέα Μηχανικής και Γεωργικής Μηχανολογίας Τμήματος Μ.Υ.Π. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (Ακάδ. έτος 2011-2012).

10.

Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Μ.Υ.Π. (απόφαση Γενικής Συνέλευσης Τμήματος 07/12/2010, ακάδ. έτη 2010-2013).

11.

Εκτελών Χρέη Υπευθύνου Τομέα Πιστοποίησης του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) (08/05/2008-30/06/2009 και 20/05/2011-31/12/2014).

12.

Πιστοποιημένος εσωτερικός επιθεωρητής συστημάτων ISO 9001:2008 (Quality Management Systems) από τον ΕΛΟΤ. Εσωτερικός Επιθεωρητής του συστήματος ISO 9001:2008 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Γραφείο Αποδοτικότητας και Ποιότητας 2012-2014).

13.

Πιστοποιημένος εξωτερικός επιθεωρητής συστημάτων ISO 27001:2013 (Information Security Management Systems) από την TUV, IRCA No. 17242. Εσωτερικός Επιθεωρητής του συστήματος ISO 27001:2013 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Γραφείο Αποδοτικότητας και Ποιότητας 2014).